Handboek scheiden en de kinderen


Ed Spruijt en Helga Kormos
2e geheel herziene druk, verschenen op 13 juni 2014

De auteurs van deze geheel herziene en geactualiseerde tweede druk van Handboek scheiden en de kinderen presenteren de actuele stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en scheiding.

Belangrijke nieuwe informatie heeft te maken met:
- kennis over en inzicht in de effecten van de nieuwe wet van 2009
- nieuw (inter)nationaal sociaalwetenschappelijk onderzoek sinds 2010
- het ontwikkelen van richtlijnen voor de jeugdzorg, met name die voor scheiding
- veel aandacht, ook in de media, voor vechtscheidingen, vooral na enkele familiedrama's
- nieuwe resultaten uit 2013 van het langjarige onderzoek Scholieren en Gezinnen.