Stacks Image 639

Scheidingskinderen


Op deze website vindt u informatie over sociaalwetenschappelijk onderzoek naar kinderen en ouderlijke scheiding. Ed Spruijt is scheidingsonderzoeker. Hij is vooral geïnteresseerd in de gevolgen van scheiding - en alles wat daarna komt - voor kinderen. Zelf ook gescheiden - gelukkig al lang geleden - en daarna met kinderen en stiefmoeder een nieuw gezin gevormd. Ed publiceert regelmatig over de gevolgen van ouderlijke scheiding voor kinderen en jongeren. Hij geeft lezingen over dit onderwerp in het hele land. Meer informatie: stuur een e-mail.

Nieuw


In mei verschijnt ‘Counselling magazine’ met een special over echtscheiding.

Hierin onder andere de opinie van Ed Spruijt.

www.counsellingmagazine.nl

Actueel


Samen met Inge Anthonijsz en Niels Zwikker van het Nederlands Jeugdinstituut heeft Ed Spruijt de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen ontwikkeld. Deze richtlijn – een van de veertien – is gereed: http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl

Sinds 2006 wordt (twee)jaarlijks aan de Universiteit Utrecht het onderzoek Scholieren & Gezinnen gehouden. Zie Van der Valk & Spruijt, 2014, in de tekst hieronder en Handboek Scheiden en de kinderen (Spruijt & Kormos, 2014).

Het Opvoed Drieluik


Onlangs ook gelanceerd:
Het Opvoed Drieluik

1) De Ouderschapsbelofte bij de komst van een kind.
2) Het verplichte Ouderschapsplan bij scheiding.
3) Het Stiefouderschapsplan bij de vorming van een nieuw gezin.

Tijdens de studiedag op 9 oktober 2015 in Almere is aan de gemeenten in Nederland een brandbrief aangeboden met een pleidooi voor betere voorlichting en begeleiding voor jonge ouders in problemen.

Meer informatie.

Najaar 2015 is verschenen: Twaalf belangen van scheidingskinderen, over primaire, secundaire en tertiaire preventie. Meer informatie: zie BOEKEN.
Handboek scheiden en de kinderen
voor de beroepskracht die met scheidingskinderen te maken heeft

Ed Spruijt en Helga Kormos - 2e geheel herziene druk

Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum in Houten (www.bsl.nl).
Onderzoek Scholieren en Gezinnen
Op deze site maakt u kennis met het onderzoek Scholieren en Gezinnen dat sinds 2006 jaarlijks wordt uitgevoerd aan de Universiteit Utrecht. Inmiddels zijn meer dan 7700 kinderen en jongeren van 9 tot en met 16 jaar ondervraagd. Veel informatie over dit en ander relevant onderzoek is te vinden in Handboek scheiden en de kinderen.

Handboek Scheiden en de kinderen
Op 13 juni 2014 is verschenen de 2e geheel herziene druk van Handboek Scheiden en de kinderen, door Ed Spruijt en Helga Kormos. Het Congres 'Stop de vechtscheiding' in de Jaarbeurs te Utrecht is bezocht door 180 deelnemers. De gemiddelde waardering voor het congres is hoog: 7,6!

Eerste resultaten
In het artikel van Van der Valk en Spruijt (2014, zie onderaan) is gekeken naar mogelijke effecten van de wet van 2009. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen scheidingen vóór en vanaf 2009. Het blijkt dat de mate van ouderlijke ruzie bij scheidingen voor 2009 2.28 is (schaal 1-5) en bij scheidingen vanaf 2009 2.70. Dat is ruim 15 procent hoger. De mate van welbevinden (schaal 1-10) van kinderen, moeders en vaders is sinds scheidingen vanaf 2009 duidelijk lager (kinderen van 7.8 naar 7.1, moeders van 7.5 naar 6.8, en vaders van 7.4 naar 6.6).

Scheidingen vanaf 2009 zijn per definitie korter geleden dan scheidingen van vóór 2009. De hierboven genoemde verschillen zouden vooral kunnen samenhangen met 'duur sinds scheiding' (d.w.z. hoe korter geleden hoe meer ruzie). Om dit te onderzoeken zijn in het artikel enkele aanvullende analyses uitgevoerd. Een daarvan is een vergelijking van de scheidingen uit 2008 (vóór de invoering van de nieuwe wet) met de scheidingen uit 2009 (vanaf de invoering van die wet). Een eventueel effect van ‘duur sinds scheiding’ speelt dan nauwelijks een rol. Toch zien we ook dan een toename van de ouderlijke conflicten en een afname van het welbevinden van kinderen, moeders en vaders. Sinds 2009 is de situatie dus zeker niet verbeterd.

Het gehele artikel van Van der Valk en Spruijt (2014) is hier te downloaden.
  • Stacks Image 69375
  • Stacks Image 69378
  • Stacks Image 69381
Scheidingskinderen