Twaalf belangen van scheidingskinderen

Stacks Image 1770
Een selectie van enkele aanbevelingen

Primaire preventie: voorkomen van problemen

  • De overheid bevordert laagdrempelige, voor alle opleidingsniveau toegankelijk, relatie- en (stief)ouderschapsvoorlichting.
  • Ouders worden gestimuleerd tot het afleggen van een ‘ouderschapsbelofte’ rond de geboorte van hun kind.
  • Ouders krijgen voorlichting over de belangrijkste risicofactor voor scheidingskinderen - langdurige ouderlijke conflicten - en leren daar constructief mee om te gaan.

Secundaire preventie: vroegtijdig opsporen en begeleiden

  • Ouders die het samen eens zijn of worden over het (verplichte) ouderschapsplan, worden fiscaal beloond.
  • Bevorderd wordt dat laagdrempelige groepsprogramma’s, die ook toegankelijk zijn voor gezinnen met lage inkomens, in elke plaats in Nederland beschikbaar zijn.

Tertiaire preventie: hulpverlenen

  • Het gebruik van de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen wordt in alle gemeenten in Nederland gestimuleerd.

Het boekje ‘Twaalf belangen van scheidingskinderen’ (50 blz.) is te bestellen via edspruijt@mac.com
Kosten: € 12,- exclusief verzendkosten.Meer publicaties